Zik Zak là gì?

Zik Zak là không gian khơi nguồn sáng tạo phi lợi nhuận cho trẻ em. Được khởi động từ năm 2016 tại TP HCM, hiện nay tinh thần và mô hình Zik Zak đã được lan toả ở nhiều điểm trên toàn quốc. ZikZak có 4 cách tiếp cận chính:

  1. Phi lợi nhuận
  2. Người dạy không cần phải chuyên nghiệp
  3. Người dạy là cha mẹ để chia sẻ năng lượng yêu thương
  4. Quan tâm đến quá trình chứ không phải kết quả

Triển lãm

Ngắm nhìn sự sáng tạo vô tư, duy nhất của các con. Nâng niu sự khác biệt của mỗi trẻ.

Tỉnh thành
Nhóm
Tác phẩm

Zik Zak Team

Gặp gỡ và tham gia cùng Zik Zak Team nhé